wyszukiwanie zaawansowane

Wyróżnienie: Adam Abel

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Poradowska-Werszler E. – Minął wiek

Ewa M. Poradowska-Werszler – Minął wiek, czas tkania
23 października – 20 listopada 2015. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu. Dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz w pracowni prof. Władysława Wincze 1967). Stopnie naukowe dr hab. oraz tytuł prof. zw. w dyscyplinie sztuk plastycznych uzyskała w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w latach 2002-2005. W 2002 roku została powołana na stanowisko profesora w poznańskim UAM  na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, gdzie stworzyła pracownię tkaniny artystycznej, którą nadal prowadzi.

Twórczość artystki jest wyrazista i konsekwentnie prowadzona na wszystkich etapach kreatywności, od układów geometrycznych do abstrakcji organicznych. We wczesnym okresie pracy twórczej, w drugiej połowie XX wieku, naturalną inspiracją kreacji wizualnych w dziedzinie tkaniny artystycznej były motywy architektoniczne.

Zdjęcia z zasobów artystki