wyszukiwanie zaawansowane

Prawo autorskie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prawie autorskim

Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych jest niezbędnym warunkiem rozwoju polskiej kultury. Wzmocnieniu ochrony ma służyć świadome korzystanie z praw twórców, artystów wykonawców, producentów. Tej tematyce poświęcona jest podstrona internetowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o prawie autorskim. Można na niej znaleźć przepisy prawa polskiego, prawa unijnego, wykaz organizacji zbiorowego zarządzania, instytucje związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, a także opinie i wyjaśnienia dotyczące ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Więcej: Prawo autorskie, m.in.:

  • Ustawa z dnia 8 lipca 2010 roku o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku wersja polska 
  • Raport dotyczący ochrony i egzekwowania praw autorskich i praw pokrewnych oraz innych praw własności intelektualnej w Polsce za rok 2009 suplement do raportu specjalnego 
  • Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
  • Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (przyjęte przez KERM 29 kwietnia 2009 roku i przesłane Komisji Europejskiej) 

Również: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych