wyszukiwanie zaawansowane

PRZETARG OFERT

Zarząd Okręgu
Związku Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu
ogłasza

PRZETARG OFERT
na wynajem lokalu położonego przy ul. Jatki 9/10 (parter) we Wrocławiu.
Powierzchnia lokalu: 32 m2, wc, c.o., telefon

Oferta powinna uwzględniać dotychczasowy galeryjny profil lokalu z akcentem na szeroko pojęte dzieło malarskie, grafikę, rysunek, fotografię, ale także odnosić się do działań na rzecz promocji artystyczno-turystycznej uliczki Jatki. Profil nie powinien powielać charakteru działalności galerii sąsiednich, eksponujących szkło artystyczne czy tkaninę.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-15.00, poczynając od 10 grudnia 2018 r., po zgłoszeniu tego zamiaru w biurze Zarządu ZPAP – ul. Jatki 1-2.

Oferty wraz z programem działań prosimy składać na adres: Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków, 50-111 Wrocław, ul. Jatki 1-2, tel. 341-72-88 do dnia 15 stycznia 2019 r.

Dobrze widziane referencje. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.000 zł. Przetarg zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 stycznia 2019 r. Zarząd zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.