wyszukiwanie zaawansowane

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


Purzycka Edyta – Portrety w motylach...


Kułacz-Karpiński Krzysztof

Jubileusz 60-lecia pracy twórczej

Werszler Jerzy – Rysunek

Sarzyńska Janina Jadwiga

Janina Jadwiga Sarzyńska - Wiem, że odkrywam, z cyklu: Poza codziennością

Artystka prezentuje jedną ze swych prac Multiplikację. To artystyczna podróż. Opowieść o świecie trudnym do spenetrowania i wciąż nieodkrytym.

www.youtube.com

Więcej o sztuce artystki