wyszukiwanie zaawansowane

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


Purzycka Edyta – Portrety w motylach...


Kułacz-Karpiński Krzysztof

Skarbek Krzysztof

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, gdzie ukończył studia. Dyplom z zakresu malarstwa uzyskał w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego (1985). Pracuje w pracowni Malarstwa i Rysunku w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu jako profesor. Otrzymał Odznakę Honorową - Zasłużony dla Kultury Polskiej (2014).

Brał udział w około 150 wystawach zbiorowych i festiwalach w kraju i za granicą. Zorganizował 35 wystaw indywidualnych, 27 filmów autorskich a także kilkanaście przedstawień plastyczno-dźwiękowych. Zajmuje się również scenografią teatralną i filmową. Był członkiem grup Poławiacze Pereł z Odry i Gabinet Operacji Plastycznych

Skarbek Krzysztof

Skarbek Krzysztof

Ostatnie wystawy

krzysztofskarbek.pl