wyszukiwanie zaawansowane

Składki członkowskie

Koleżanki i Koledzy

W związku z tym, że Zarządy Okręgów zostały zobowiązane przez Zarząd Główny ZPAP i Główną Komisję Rewizyjną do terminowego przekazywania składek członkowskich, Zarząd Okręgu Wrocławskiego podjął uchwałę, w myśl której

1. Składki należy opłacać na konto: PKO BP SA – zmiana konta od 2 lipca 2020

   22 1020 5226 0000 6002 0678 2116

jednorazowo: 72 zł (12×6)

  • styczeń-grudzień, nie później niż do 30 stycznia

bądź w II ratach po 36 zł (6×6)

  • styczeń-czerwiec, do 30 stycznia
  • lipiec-grudzień, do 30 lipca

tytułem: nazwisko, składki I-XII 2020

2. Zwolnieni z opłacania składek 

  • artyści, którzy ukończyli 75 lat
  • odznaczeni Złotą Odznaką ZPAP po ukończeniu 60 lat lub po wcześniejszym przejściu na emeryturę bądź po uzyskaniu renty inwalidzkiej

3. Ulgę w wysokości 50% mogą uzyskać na pisemny wniosek po ukończeniu

  • 60 lat kobiety
  • 65 lat mężczyźni

4. Artyści, którzy mają zaległości w opłacaniu składek, proszeni są o ich uregulowanie do stanu bieżącego.

5. Brak opłaconych składek może skutkować odmową udzielenia pomocy finansowej, przyznawanej przez Zarząd Okręgu Wrocławskiego, a także skreśleniem z listy członków.

 

 

Zarząd Okręgu Wrocławskiego ZPAP

 

 

 

Zapraszamy na Jatki

widokówka

Jatki, projekt artystyczno-plastyczny widokówki: Eulalia Złotnicka, członkini ZPAP

 

oprac.© kkuzborska