wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Śliz Urszula - Topos. Metafora krzywej

13 kwietnia - 4 maja 2012. Galeria Entropia, Wrocław, ul. Rzeźnicza 4.

[...] Topos - powtarzający się motyw, obraz. Powtarzający się, ale nie ten sam... W poszukiwaniu własnej tożsamości - tego, kim jestem, dokąd zmierzam, skąd pochodzę - dokonuję transpozycji - do rodzaju formalnego zapisu - określam siebie poprzez jeden kształt, własną sygnaturę. Ta forma przekształcana jest na wiele sposobów, w wielu kontekstach znaczeniowych, mentalnych i formalnych. Nie utrwalam obrazu zewnętrznej przestrzeni wokół mnie, nie naśladuję rzeczywistości, nie odwzorowuję jej tematycznie. Malarstwo jest dla mnie aktem tworzenia, zapisu, obrazowaniem poprzez budowanie prostej formy.

Nie odcinam się od rzeczywistości, ale zapisuję ją według własnego słownika. Interesują mnie wszelkie działania oparte na komponowaniu nakładaniu kolejnych "warstw", w położeniu równoległym, czasem prostopadłym, w przekształcaniu jednego znaku/motywu. Niekiedy z wykorzystaniem wycinka wybranego kształtu lub jego wewnętrznej struktury. Dla definiowania formuły istnieje potrzeba ustanowienia języka, swoistego słownika znaczeń dla użytej metafory.

To, co pojawia się na płaszczyźnie obrazu, nie jest przypadkowe i nie jest poddane działaniu przypadku. I nie otoczenie buduje, w prostym bezpośrednim ujęciu, powód malarskiego gestu, malarskiej aktywności, jest nim przetworzony wyselekcjonowany element w postaci krzywej, rozgrywający płaszczyzny wzajemnych relacji naniesionych znaków. Nie jestem malarzem materii, wybieram OPIS zawarty w formule krzywych. Rezygnuję z perspektywy, nie ma tu iluzji rzeczywistości. Tworzę własną rzeczywistość Iluzyjną i metaforyczną budowaną poprzez prostą formę znaków.

Człowiek podąża po torze krzywej, bardzo trudnej do ścisłego zdefiniowania. W określeniu wlasnej tożsamości próbujemy podobnie zdefiniować siebie - jak w zapisie równania definiującego krzywą - wypełniajac zbiorem punktow własną drogę, ograniczoną liczbą luków/zakrętów, prostą przerywaną lub rozgałęzioną, czasem bedącą płaszczyzną, ograniczoną lub otwartą przestrzenią.

[…] Urszula Śliz

Zdjęcia z wystawy

O artystce

Zdjęcia: Mariusz Jodko, Andrzej Rerak
dzięki uprzejmości Galerii Entropia