wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Stankiewicz-Szczerbik Beata - Autoportrety...

Autoportrety emocjonalne
8-31 października 2014. Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Wystawa towarzyszy 3. Europejskiemu Festiwalowi Szkła Play with Glass. Wystawa prezentuje instalacje szklano-multimedialne oraz obiekty wykonane w unikatowej technice szkieł z form traconych jednej z najzdolniejszych i najciekawszych osobowości polskiego szkła artystycznego.

Wystawa otrzymała Nominację do Nagrody Roku

fot. © K.Kuzborska

Dyr. dr hab. Piotr Oszczanowski otwiera wystawę

o artystce Beata Stankiewicz-Szczerbik

o wystawie: mnwr.art.pl

Strona artystki: stankiewicz-szczerbik.com