wyszukiwanie zaawansowane

Stankiewicz-Szczerbik Beata – Superpozycje

Muzeum Współczesne, Wrocław
8 lutego  –  27 maja 2019

Szkło, czyli materia statyczna, mająca określone cechy fizyczne, to zaledwie punkt wyjścia do efemerycznych prac Beaty Stankiewicz-Szczerbik. Artystka redefiniuje szklaną materię, śmiało wplatając ją w narracje o charakterze performatywnym, instalacje czy prace wideo. Dzięki tym zabiegom szkło traci swoją fizykalność, staje się trudnym do zdefiniowania, niepokojącym zjawiskiem. Za jego pomocą artystka tworzy złożone autoportrety, opowiada o macierzyństwie, o poszukiwaniu tożsamości, o kobiecości i przemijaniu. Obnaża własne szklane serce, którego biciem steruje widz.

Koordynacja: Paweł Bąkowski

Dokumentacja fotograficzna wystawy Superpozycje
fot. Justyna Fedec © Muzeum Współczesne Wrocław, 2019
oraz katalog

oprac.© kkuzborska