wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Syta Robert

Urodzony w 1965 roku. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Obronił dyplom w Pracowni Projektowania Graficznego pod kierunkiem prof. Jana Jaromira Aleksiuna. Obecnie pracuje we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Czynnie uprawia fotografię, rysunek, malarstwo, kaligrafię, grafikę użytkową. Działa w obszarze malarstwa, rysunku, grafiki, projektowania graficznego, fotografii, organizacji działań artystycznych. Ma na swoim koncie szereg wystaw i prezentacji. Aktywnie współdziała przy organizacji akcji Cały Wrocław Czyta i Radosna Parada Niepodległości we Wrocławiu, jest pomysłodawcą i kuratorem Biennale Twórczości Nauczycieli we Wrocławiu.

W malarstwie i rysunku poszukuję idealnej formy technicznej i jak najbardziej czystego i czytelnego przekazu. Chętnie łączę warstwę obrazową z tekstem kaligraficznym. Ikonografia moich przedstawień nawiązuje do wyobrażeń ciała jako pierwiastka onirycznego a zarazem bardzo organicznego, mającego swe źródła w wierzeniach dawnych kultur – starosłowiańskiej, celtyckiej, germańskiej. Chętnie wykorzystuję symbole tych kultur, wplatając je w ciało lub ciała przedstawianych postaci. Staram się jednocześnie dać widzowi szansę na swoją interpretację obrazu.


Autor wystawia również prace na swojej stronie

robert-syta/rysunki