wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Szczepaniak Krystyna - 5. Park Sztuki

5. Park Sztuki – Zamek Kliczków
Plener malarski – wrzesień 2013

We wrześniu 2013 odbyła się kolejna edycja Pleneru Malarskiego ‒ 5. Park Sztuki – Zamek Kliczków. Plener zorganizowany został przez Związek Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu, dzięki hojności właścicieli i przy współpracy z dyrekcją Zamku Kliczków (koło Bolesławca).

Uczestnikami pleneru byli członkowie ZPAP oraz dwoje zaproszonych artystów spoza Dolnego Ślaska. Grupa była zakwaterowana w malowniczym Folwarku Książęcym tuż przy Zamku Kliczków, otoczonym pięknymi lasami. Uczestnikami byli: Katarzyna Banaś, Patrycja Dubiel, Edyta Dzierż (Warszawa), Małgorzata Jojnowicz, Waldemar Kremser (Niemcy), Janusz Motylski, Witold Owczarek, Tomasz Pietrek, Marlena Promna, Krystyna Szczepaniak (kurator/komisarz pleneru), Andrzej Szumski, Monika Worsztynowicz.

Tradycja plenerów w porównaniu z historią sztuki jest nie tak odległa. Plenery w swoim założeniu mają wyjście w przestrzeń, najczęściej „zieloną”.Nowe miejsce daje impuls do nowych pomysłów, działań twórczych, przemyśleń. Plenery Park Sztuki mają nie tylko taki charakter. Jest to próba wyjścia z własnej przestrzeni mentalnej, przyzwyczajeń, z własnej pracowni. Próba skonfrontowania swojej artystycznej z innymi postawami nie przez jedną godzinę, czy nawet dzień – jak to się najczęściej dzieje – ale wiele dni.

Alicja Klimczak-Dobrzeniecka napisała w katalogu poplenerowym „Wyjście z pracowni, z tego bezpiecznego świata, zamkniętego pudełka, obszaru bez żadnych uwag, zewnętrznych wpływów, ale i bez publiki, która  według niektórych teorii jest sine qua non twórczości w ogóle, to okazja, by nadać pęd relacji kreacja-konfrontacja”. [...] Kuratorce pleneru zależało na prezentacji różnorodnych postaw twórczych, zaproszonych artystów i, jak sama przyznaje, pokazaniu, jak bardzo zdywersyfikowana jest sztuka współczesna. Jest to problem niejednokrotnie, często, czy wręcz za każdym razem podejmowany na wystawach i jednocześnie niemożliwy do spuentowania. Wydaje się jednak, że plener ma ku temu lepsze warunki – nie służy podawaniu rozwiązań gotowych i ostatecznych. Można potraktować go jako narzędzie pomocne przy opracowywaniu zagadnienia, kierującego na inne tory, rozwijającego myśl, nadającego im bieg, a ewentualna wystawa jest realizacją jednego z wielu możliwych wątków. Taką funkcję i tym razem spełnił kliczkowski plener, otwierając różne drzwi i drogi. Jak będzie wyglądała wędrówka i jej cel – to już zadania innego rodzaju spotkań.”

Park Artystów – to różnorodność ludzi, spojrzeń na świat, stylów czy wizji. Lecz niczym podczas układania puzzli, trzeba czasu, by zobaczyć, że te z pozoru rozsypane cząstki – tworzą całość, pokazując nam obecne tendencje w sztuce.

Podczas pleneru prowadzone były spotkania i warsztaty krytyczno-teoretyczne na temat sztuki współczesnej. Podczas 5. edycji wykład Manipulacje w sztuce wygłosił dr Andrzej Saj ‒  redaktor naczelny czasopisma artystycznego „Format”.

Uczestnicy pleneru mieli również możliwość zapoznania się z interesującymi miejscami w najbliższej okolicy, m.in. zwiedzili zakład, w którym nadal produkuje się tradycyjną ceramikę bolesławiecką, oraz kopalnię, w której wydobywa się najczystszy piasek stosowany w Europie. Podczas rozmów z właścicielami zakładów ceramicznych w Parowej koło Bolesławca powstał pomysł, aby w przyszłych latach współpracować na polu artystycznym.

Podsumowaniem pleneru był wielostronicowy, kolorowy katalog powstałych dzieł z tekstem krytyka sztuki oraz wystawa w Galerii Na Solnym/Socato we Wrocławiu.

Krystyna Szczepaniak
malarka, członek zarządu ZPAP