wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Szpakowska-Kujawska Anna

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom na Wydziale Malarstwa Architektonicznego (1956). Była członkiem Grupy Wrocławskiej, elitarnego stowarzyszenia zrzeszającej w latach 1960-1990 najwybitniejszych artystów środowiska wrocławskiego. Artystka zajmuje się malarstwem, rysunkiem, ceramiką, kolażem, także rzeźbą w brązie.

Szpakowska-Kujawska Anna, Droga
Droga do środka
, technika mieszana, 90 × 90 cm

Brała udział w wielu zbiorowych wystawach w kraju i za granicą. Od roku 1956 miała przeszło 40 wystaw indywidualnych, w tym wystawę retrospektywną Jest się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, prezentowaną także w innych miastach.

Jest autorką kilku dużych i znaczących realizacji we Wrocławiu: malarskiego plafonu w holu Biblioteki Miejskiej i Wojewódzkiej oraz płaskorzeźby ceramicznej na gmachu Instytutu Matematyki.

Mieszka we Wrocławiu i Lasówce na Ziemi Kłodzkiej.