wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Twórczy Dotyk II – Giganci...

Giganci współczesnej rzeźby 
10 czerwca – 22 lipca 2022, Galeria Sztuki Rozruch
Poznań, Jackowskiego 5-7

Artyści: Mariusz Białecki, Andrzej Dudek-Dürer, Jerzy Fober, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Danuta Mączak, Adam Myjak, Rafał Nowak, Antoni Janusz Pastwa, Andrzej Szarek, Jan Tutaj, Dominik Wdowski, Longin Witczak.

Druga odsłona nowego cyklu wystaw prezentujących polską rzeźbę współczesną w przestrzeniach Galerii Sztuki Rozruch w Poznaniu. Rzeźba jako autonomiczna dziedzina sztuki jest bardzo pojemną działalnością twórczą. Do wystawy zaproszeni zostali artyści reprezentujący różne jej subtelne oblicza. W ramach ekspozycji zobaczymy rzeźbę klasyczną, nowatorską, mistrzowski portret, działania performatywne, instalacje, małą formę rzeźbiarską oraz ceramikę artystyczną. W prezentacji wezmą udział twórcy będący autorytetami wybranych nurtów, którzy wyznaczają kierunek myślenia i poszukiwań współczesnej rzeźby. To subiektywny wybór artystów, którzy niezaprzeczalnie osiągnęli sukces w wymiarze artystycznym, pedagogicznym, instytucjonalnym, dzięki dużej popularności zaistnieli w social mediach lub wypracowali swój indywidualny styl i język twórczej wypowiedzi. Tytułowy twórczy dotyk budzi skojarzenia z cielesnością – fizycznym aspektem ludzkiej natury. Bezpośrednie spotkanie z trójwymiarową formą w różnej postaci działa na zmysły, zaprasza do głębszego poznania. Odkrywanie materii, koloru – podążanie za nieoczywistym kształtem – daje prawdziwą satysfakcję, pozwalając na dystans i oderwanie się od codzienności. Tą ekspozycją chcemy nieustannie poszerzać wymianę doświadczeń artystycznych oraz dać możliwość zwłaszcza młodszej widowni na żywy kontakt z dziełami najwyższej klasy, ukazując możliwości oraz ogromny potencjał tej wciąż niedocenianej dziedziny sztuki.

Poza wybitnymi reprezentantami środowiska poznańskiego, do udziału w wystawie zostali zaproszeni uznani artyści z Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Krakowa, Radomia i Cieszyna. W ramach wystawy przewidujemy liczne oprowadzania kuratorskie oraz specjalne wydarzenie poświęcone niedawno zmarłej wybitnej poznańskiej artystce – Annie Krzymańskiej, autorce rzeźb plenerowych, pomników, małych form rzeźbiarskich i medali.

Kurator wystawy i autor zdjęć: dr Tomasz Jędrzejewski

Wystawa objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Poznania – Jacka Jaśkowiaka oraz Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

 

oprac.©kkuzborska