wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Uczta u Mistrzów

23 listopada 2012 - 1 stycznia 2013. Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, Plac Szczepański 4, Kraków. Będzie to wystawa około 100 prac artystów - 50 prac z Polski i 50 z pozostałych krajów świata. Odbędzie się cykl uczt-debat o sztuce z udziałem artystów i zaproszonych gości, przy stole, zastawionym potrawami poszczególnych krajów, skąd pochdzą zaproszeni artyści.

Z Wrocławia w wystawie uczestniczą: prof. Stanisław Ryszard Kortyka i Beata Stankiewicz-Szczerbik.

Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie. Kuratorem wystawy jest prof. dr hab. Jacek Kucaba, Prezes ZG ZPAP. Więcej: palac-sztuki.krakow.pl.

Tematy paneli dyskusyjnych

W stronę sztuki

  • Sztuka - jako najwyższa fikcja, czy jest tylko fikcją, która ułatwia życie? (relacje między sztuką, filozofią a religią)
  • Zanikanie formy. Jaka jest tego przyczyna? Czym jest forma w sztukach wizualnych i czym jest współczesne mistrzostwo?
  • Sztuka - jako ostatnia działalność metafizyczna w kulturze Zachodu
  • Co Karol Marks ma wspólnego ze sztuką współczesną?
  • Dlaczego sztuka wchłonęła brzydotę?
  • Malarstwo a mistyka
  • Sztuka w epoce globalizacji - Zmiana funkcji sztuki?
  • Dlaczego polska plastyka nie ma takiej rangi jak polska poezja?

W stronę rynku sztuki i rynku dóbr symbolicznych

  • Kolekcjonerstwo sztuki jako duchowo-materialny sen o nieśmiertelności
  • Co to jest rynek dóbr symbolicznych i jakie rządzą nim reguły?