wyszukiwanie zaawansowane

VI PLENER MALARSKI - OPOLE

VI Międzynarodowy Plener Malarski - Opole 2019
pod hasłem przewodnim
„Geometria”
18.07. – 26.07.2019 r.

ORGANIZATORZY: Urząd Miasta Opola – Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
oraz 
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Opolski 
ul. Krakowska 1
www.zpap.opole.pl
e-mail: zpap@e.opole.pl  
tel. +48 77 454 91 56 w godz. 13:30-16:30. 

Kurator pleneru: 
artysta plastyk Robert Suchiński