wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Wandrychowska Dorota

 

UMK Toruń, dyplom 1987
Specjalizacja: konserwacja i restauracja rzeźby, elementów i detali architektonicznych
Rzeczoznawca ZPAP, nr uprawnień: 9/1999
Konserwator rzeźby i detalu architektonicznego

Artystka wraz z mężem Cezarym Wandrychowskim od 1987 roku tworzy interdyscyplinarny zespół konserwatorski, zajmujący się kompleksowo wszelkimi dziedzinami konserwacji dzieł sztuki: badania, dokumentacja i wykonanie prac konserwatorskich, a także nadzór nad realizacją. Współwłaściciel firmy konserwatorskiej: Artis Konserwacja Zabytków.

Ważniejszy dorobek

 • 1987-1990 - współrealizacja interdyscyplinarnych prac konserwatorskich w Pałacu w Żyrowej
 • 1993-1995 - konserwacja zabytkowych portali kamiennych w Świdnicy
 • 1996-1996 - elewacja z czerwonego piaskowca i wnętrze świetlika z glazurowanej cegły w Domu Handlowym Merkury (obecnie HM) przy ulicy Świdnickiej we Wrocławiu
 • 1996 - współwykonawca konserwacji romańskiego portalu ołbińskiego
 • 1996-1997 - prace konserwatorskie elementów Pałacu w Krzyżowej
 • 1996-1998 - konserwacja barokowych figuralnych założeń rzeźbiarskich w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej
 • 1996-1998 - konserwacja detalu w 9 zabytkowych salach w Piwnicy Świdnickiej we Wrocławiu
 • 2001 - konserwacja wieży niższej Kościoła św. Michała we Wrocławiu
 • 2002 - prace konserwatorskie portyku Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 1999-2003 - współwykonawca i autor programów prac konserwatorskich wnętrz reprezentacyjnych Opery Dolnośląskiej
 • 2005 - konserwacja fragmentu budynku Urzędu Rady Ministrów w Warszawie
 • 2006-2007 - konserwacja elementów kamiennych mostu św. Macieja we Wrocławiu
 • 2008 - konserwacja kamiennego barokowego pomnika św. Jana Nepomucena, stojącego przy kościele pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich
 • 2009 - konserwacja i rekonstrukcja elementów kamiennych oraz rekonstrukcja ozdobnej żeliwnej balustrady mostu Mieszczańskiego we Wrocławiu

Od roku 2008 prowadzi również pracownię architektoniczną, zajmującą w szczególności obiektami zabytkowymi. W swoim dorobku pracownia ma zrealizowane projekty m.in.: renowacji elewacji, dachów i klatek schodowych kamienic wrocławskich z gotyckimi reliktami przy ulicy Szewskiej 35 i 47. Artystka opracowała Studium Wykonalności i PFU dla rewitalizacji 8 budynków Kliniki Akademii Medycznej we Wrocławiu, co skutkowało przyznaniem wielomilionowej dotacji unijnej dla tej inwestycji.

Kilka przykładów prac

Rekonstrukcja balustrady mostu Mieszczańskiego we Wrocławiu

Most Mieszczański po konserwacji

Most Mieszczański przed konserwacją

Most Mieszczański - fragment elementów kamiennych po konserwacji

Most św. Macieja we Wrocławiu w trakcie prac - etap rekonstrukcji

Most św. Macieja w trakcie prac - etap montażu elementów

Most św. Macieja po konserwacji

Wieża kościoła św. Michała we Wrocławiu w trakcie prac

Rzygacz z kościoła św. Michała w trakcie prac

Wieża kościoła św. Michała po konserwacji

 

Kontakt
tel. (71) 325 32 40, 501 307 930
e-mail: artis@interia.eu