wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Wilk & Dyrda-Kujawska - Biel i czerń...

 

Wilk Urszula – Malarstwo, Dyrda-Kujawska Małgorzata – Ceramika
Biel i czerń, czerń i biel
23 stycznia – 23 marca 2015
Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko, ul. Łukasiewicza 4

Wystawa wiąże się z dążeniem do pewnego rodzaju minimalizmu kolorystycznego w malarstwie. Sama czysta bieli i czerń w malarstwie nie istnieją – malarstwem jest wszystko, co znajduje się pomiędzy bielą i czernią, czernią i bielą - Urszula Wilk. Urszula Wilk prezentuje cykle malarskie: Mój prywatny obszar chronionego krajobrazu (2010-2012), wykonany w technice wodnej na papierze, oraz olejny cykl na płótnach: Linie – niezależne byty malarskie (2014). Małgorzata Dyrda-Kujawska wystawia prace ceramiczne.

 

Więcej zdjęć