wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Will Andrzej (1914-1992)


1914 Warszawa - 1992 Wrocław  

 

 

 

 

 1938, fot. Archiwum ASP, Warszawa

Malarz, grafik, rysownik. Studia artystyczne odbywał w Warszawie, początkowo w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (1938), następnie w Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach profesorów Mieczysława Schulza i Felicjana Kowarskiego (1938-1939). Zajmował się rysunkiem satyrycznym, malarstwem i grafiką. Walczył w kampanii wrześniowej, działał w konspiracji, należał do AK (pseudonim WAS).

Jako karykaturzysta zadebiutował w roku 1940, a w 1942 r. rozpoczął regularną współpracę z codzienną warszawską prasą podziemną, początkowo z dziennikiem „Nowy Dzień”, następnie z „Demokratą”, gdzie od pierwszego numeru zamieszczał swoje rysunki. W 1943 r. został redaktorem graficznym konspiracyjnego tygodnika satyrycznego „Moskit”.

Wywieziony przez Niemców we wrześniu 1944 r. do obozu pracy w „Festung Breslau”. Po zakończeniu wojny pozostał we Wrocławiu, od samego początku bardzo aktywnie włączając się w organizowanie życia artystycznego miasta. Współpracował z prasą dolnośląską, był kierownikiem graficznym „Wrocławskiego Kuriera Ilustrowanego”, tygodnika „Nowe Sygnały” i miesięcznika „Odra”, wykładowcą PWSSP, współzałożycielem „Grupy Wrocławskiej”, inicjatorem, współorganizatorem i długoletnim przewodniczącym Międzynarodowego Triennale Rysunku, współtwórcą wrocławskiej galerii karykatury „Garb”.

Jego rysunki były wielokrotnie reprodukowane w publikacjach tematycznie związanych z okresem II wojny światowej, on zaś sam, na prośbę autora - Grzegorza Załęskiego, zaprojektował okładkę i opracował graficznie wydaną w 1948 r. antologię Satyra w konspiracji, której nakład został wkrótce skonfiskowany i zniszczony.

Był artystą bardzo aktywnym, wziął udział w blisko 300 ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach malarstwa i grafiki, uczestniczył w pokazach sztuki polskiej za granicą. Miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych.

Otrzymał szereg nagród resortowych i odznaczeń państwowych, w tym Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Źródło: muzeumkarykatury.pl