wyszukiwanie zaawansowane

Władze

17 lutego 2023 – podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego – wybrano prezesa i członków Zarządu Okręgu Wrocławskiego na kadencję 2023-2027, natomiast 27 lutego 2023 ukonstytuowano zarząd wg funkcji:

– prof. Kazimierz Pawlak: prezes
– Lilianna Borowska: wiceprezes
– Joanna Brosiło: członek zarządu
– Witold Liszkowski: skarbnik zarządu
– Adam Marciniak: sekretarz zarządu

 

.........................................................................................................................................

Zarząd Okręgu Wrocławskiego
Związku Polskich Artystów Plastyków wybrano 13 marca 2019 roku
podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego


prof. Kazimierz Pawlak – prezes

 


prof. Aleksander Marek Zyśko – wiceprezes

 


prof. Mirosław Kociński – członek zarządu

 


Adam Marciniak – sekretarz zarządu

 


Patrycja Dubiel – skarbnik

 


Anna Gałuszka – członek zarządu

 


Witold Liszkowski – członek zarządu

 

Okręgowa Komisja RewizyjnaJolanta Kasińska – przewodnicząca

 


Ewa Barska – wiceprzewodnicząca

 


Robert Wieczorek – sekretarz

 

Kapituła Złotej Odznaki ZG

prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska
reprezentant Okręgu Wrocławskiego ZPAP

 

Okręgowy Sąd Koleżeński

 


Ludmiła Schall-Cieślak – wiceprzewodnicząca

 

Wiktoria Kacalak
Wiktoria Kacalak – członek

 

oprac.© kkuzborska