wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Wójcik Igor i inni ‒ Postindustrium urojone

Postindustrium urojone
22-24 lipca 2015
Galeria Sztuki Aktualnej, Wrocław, Jatki 12-13

Postindustrium to świat, którego bieg przekraczamy. Przeciwstawiamy się regułom jego rozwoju. W tej samej mierze staramy się nadążać za jego postępem, co go kontestować by stawać obok. Dla jednych ta rzeczywistość stanowi strukturę zmiany bądź pasywnego w niej uczestnictwa.

Artyści wizualni: Arek Bagiński, Pati Dubiel, Marcelina Groń, Adam Grudzień, Marcin Harlender, Rafał Kaufhold, Witold Liszkowski, Tomasz Mniamos, Piotr Saul, Krzysztof Skarbek, Radek Ślany, Lech Twardowski, Igor Wójcik, Witold Wójcik, Jacek Zachodny, Luiza Zimerman, Ewa Zwarycz.

fot. © K.Kuzborska

 

Koncerty towarzyszące

S.A.D.
S.A.D. Industrial Ritual Obsession, czyli Super Anty Disco powstał w 1986 roku, jego założycielem jest Dvj Mniamos. Muzyka S.A.D. wywodzi się z brzmień industrialnych i eksperymentalnych, koncerty były ilustrowane slajdami z podziemnych fortyfikacji, nocnego miasta i filmami. S.A.D. zagra w starym składzie czyli: Mniamos - instrumenty elektroniczne, Michał Hycki - gitara basowa, Ewa Sowa - flet poprzeczny i Sylwia Kessels-Damasiewicz - wiolonczela

Projekt R – 1
R-1 – dwuosobowy projekt z Wrocławia: Marek Kozłowski i Jacek Świtoń, którego działalność można określić, używając terminów oscylujących pomiędzy noise i industrial, choć przez muzyków nie do końca sklasyfikowanych. Na debiutanckim koncercie podczas festiwalu Defibrylator 4 (2014) zaprezentowany został materiał oparty na samplach i brzmieniowych tłach wyzwolonych z urządzeń elektronicznych i nie tylko.

Flux_On
Flux-On, czyli Marcel Arp i Jacek Czapczyński to kolektyw projektantów multimedialnych, działających o obszarze estetyki glitch, noise, awangardy jazzu oraz experymental.

 

Postindustrium to świat, którego bieg przekraczamy. Przeciwstawiamy się regułom jego rozwoju. W tej samej mierze staramy się nadążać za jego postępem, co go kontestować by stawać obok. Dla jednych ta rzeczywistość stanowi strukturę zmiany, bądź pasywnego w niej uczestnictwa. Dla drugich staje się klatką, którą trzeba opuścić. Pozostali nie dopuszczają, że może ona mieć na nich jakikolwiek wpływ. Postindustrialna rzeczywistość rodzi mnogość interpretacyjną jeśli chodzi o przeżywanie faktów z nią związanych. Rodzą się przekonania uzasadniające nasze role w tym świecie lub powstają kolejne pytania. Każdy stwarza subiektywne urojenie związane z rzeczywistością, bo na każdego działa ona inaczej. Na podstawie niejednorodnych pobudek powstają z kolei osobiste akty przekształcania świata, tworzące nowe jego przejawy. Działanie artystyczne tworzy nowe byty w świecie powodowane ruchem świadomości, percepcji, czucia czy intelektu. Obiektywne stają się przyczynami nowych subiektywnych urojeń, bo każdy na nowo odczyta to istnienie na swój własny sposób. W ten sposób jeden ruch napędza kolejny i tak urojenia tworzą się wzajemnie na nowo. W postindustrialnej rzeczywistości urojenia stają się fundamentem zmiany i kreacji – Andrzej Mazur.