wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

80-lecie urodzin, 52-lecie pracy artystycznej

prof. Wołczuk Marian – Malarstwo


prof. Kazimierz Pawlak, Projekt 4.0


Teresa Buczyńska – Malarstwo...


Agnieszka Cecylia Kazała, Malarstwo, batik


prof. Wojciech Pukocz, Najwyższe...


ad. Chołuj Tomasz – Extraposition_Man

Wysocki Stanisław - Nagroda i wystawa

Stanisław Wysocki - wrocławski rzeźbiarz, członek ZPAP - otrzymał Nagrodę Kulturalną Śląska 2011. Uroczystość odbyła się 3 września 2011 w dolnosaksońskim mieście Goslar, w Pałacu Cesarskim, Niemcy. Nagrodę wręczał Uwe Schunemann - Minister Spraw Wewnętrznych i Sportu Kraju Związkowego Dolna Saksonia oraz Marek Łapiński - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Ze strony niemieckiej nagrodę otrzymał dr Matthias Kneip, natomiast nagrodą specjalną został uhonorowany Alfred Theisen.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa rzeźb Wysockiego. W wernisażu wystawy 2 września 2011 uczestniczył Radosław Mołoń - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz inni przedstawiciele kultury Dolnego Śląska, rodzina i przyjaciele artysty.

Zdjęcia: Barbara Górniak

Wernisaż wystawy rzeźb

Uroczystość wręczenia Nagrody Kulturalnej Śląska

Zobacz plakat i informacje o wystawie

Więcej prezentowanych rzeźb artysty

www.kerstengallery.com.pl/galeria.str1

www.kerstengallery.com.pl/galeria.str2

Więcej o artyście

www.stanwys.com

pl.wikipedia.org.Wysocki

Więcej o artyście: zpap.wroclaw.pl/wysocki-stanislaw

Nagroda Kulturalna Śląska to nagroda dla wyjątkowych Ślązaków. Przyznawana jest od 1977 roku. Od 1991 roku rząd Dolnej Saksonii przyjął za cel wspieranie nią wspólnej pielęgnacji i rozwoju śląskiego dziedzictwa kulturowego oraz twórczości kulturalnej Ślązaczek i Ślązaków. Nagrodą tą wyróżniani są za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, sztuk plastycznych i muzyki również polscy artyści zamieszkali na Śląsku. Ponadto, nagroda ta jest przyznawana za szczególne zasługi w zakresie utrzymywania, rozwoju i krzewienia śląskiego dorobku kulturowego.