wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Żelechower-Aleksiun Mira

Mira Żelechower-Aleksiun (1941) - mieszka we Wrocławiu. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) we Wrocławiu. Uzyskała dyplom w zakresie malarstwa architektonicznego, wykonała dekoracje wnętrz sakralnych, między innymi Drogę Krzyżową we wrocławskim kościele św. Wawrzyńca i w Kostrzy (1966).

Zajmuje się przede wszystkim malarstwem sztalugowym. Jej pierwsza wystawa indywidualna miała miejsce w Galerii Teatru Kalambur we Wrocławiu (1967). Do lat 80. XX wieku malowała sceny figuratywne i portrety. Jej kompozycje krytycy wiązali z nurtem nowej figuracji.

Artystka chętnie odwoływała się do tematyki egzystencjalnej, nie unikała też groteski. Uczestniczyła w przeglądowych wystawach i konkursach malarskich, jak Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (1967, 1974), wystawy Grupy Realistów w Warszawie (1968, 1969), konkursy im. Jana Spychalskiego w Poznaniu (1975, 1976).


fot. K.Kuzborska

W latach stanu wojennego uczestniczyła w ruchu kultury niezależnej. Brała udział w wystawach kościelnych, była też współorganizatorką Krajowego Biennale Młodych Droga i Prawda we Wrocławiu (1985, 1987). W 1987 wydarzenie z życia rodzinnego - nawiązanie kontaktu z krewnymi z Izraela - spowodowało zwrot jej zainteresowań ku tradycji i kulturze żydowskiej. Od tej pory ta tematyka dominuje w jej sztuce. Pozostając przy sztuce figuratywnej i emocjonalnej, wykorzystuje symbolikę religijną, często cytuje wprost Pismo Święte, traktując napis jako znak plastyczny. Układa swe prace w cykle zatytułowane: Warstwy świata, Ćwiczenia duszy i Dziedzictwo. Uczestniczy w życiu wrocławskiej gminy żydowskiej, działa na rzecz zrozumienia i dialogu chrześcijan i Żydów. Od wielu lat współpracuje z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych w Gardzienicach.

50+ czyli pół wieku twórczości, 2016

Wszystko się łączy, 2013

prof. Jan Jaromir Aleksiun

Strona artystki mira.q.pl

Więcej o artystce: culture.pl