wyszukiwanie zaawansowane

Zwyczajne Walne Zebranie

Wrocław, dnia 14.02.2019 r.

            Na podstawie § 37 pkt 2.1. Statutu Związku Polskich Artystów Plastyków, Zarząd Okręgu ZPAP we Wrocławiu zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Okręgu Wrocławskiego.

            Zebranie odbędzie się dnia 13 marca 2019 r. (środa) w Auli Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu przy ul. Traugutta, sala nr 410, IV p. (winda) o godz.:

16.00   -    I termin
16:15  -    II termin

W terminie II zebranie rozpocznie się i zostanie przeprowadzone niezależnie od ilości obecnych.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza i dwóch asesorów zebrania.
 4. Wręczenie Złotych Odznak ZPAP przyznanych przez XXV WZD w Krakowie.
 5. Wybór Komisji:

          a) mandatowej – 3 osoby

          b) skrutacyjnej – 4 osoby

          c) wnioskowej – 3 osoby

 1. Sprawozdanie ustępującego prezesa ZO ZPAP z działalności Zarządu w kadencji XI 2014-III 2019.
 2. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej i postawienie wniosku o absolutorium ustępującym członkom Zarządu Okręgu; głosowanie absolutorium.
 3. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 5. Wybór prezesa ZO ZPAP we Wrocławia.
 6. Dyskusja – ciąg dalszy (ważne sprawy dotyczące naszej obecności, wystawy, pracownie).
 7. Wybory:

          a) 6 członków Zarządu Okręgu

          b) 3 członków Komisji Rewizyjnej

          c) 3 członków Sądu Koleżeńskiego

 1. Podjęcie uchwał.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie zebrania.

 

           Za Zarząd Okręgu ZPAP
we Wrocławiu

 

P.S. Liczymy na Waszą obecność! Raz na cztery lata poświęćcie te konieczne 3 godziny dla naszego Związku. A wierzymy, że wszystkim się to opłaci! Czasy nie są lekkie dla sztuki, a razem możemy więcej.   

Wybierany Zarząd pracuje dla wszystkich członków i ich dzieła. Lepiej mu to wychodzi, gdy widać Waszą obecność i nieobojętność. Nie mów, że zapomniałeś o zebraniu. Już teraz zrób kreskę w kalendarzu!

Żeby nie przeciągać rozpoczęcia zebrania, prosimy o uzupełnienie należnych składek w biurze Zarządu na Jatkach przed terminem zebrania, tj. przed 13 marca br.

            To Walne Zwyczajne Zebranie będzie wybierało nowy Zarząd Okręgu. Także prezesa. Bowiem dotychczasowy prezes uznaje, że pełni tę zaszczytną funkcję zbyt długo i nadszedł czas na zmianę.

            Okręg Wrocławski ZPAP pozostaje w niezłej kondycji. Mamy w miarę stabilne podstawy dalszego istnienia i rozwoju. Jesteśmy dobrze postrzegani przez naszych Przyjaciół w innych Okręgach ZPAP w Polsce, a współpraca z samorządem Wrocławia i Akademią Sztuk Pięknych układała się zawsze ze zrozumieniem i korzyścią dla naszego stowarzyszenia. To niezmiernie ważne!

            Mamy, może niezbyt wielką, ale wypracowaną i pewną podstawę, by oprzeć na niej nasze najważniejsze przesłanie – pomoc Artyście i jego Dziełu. Tak też robiliśmy i nadal musimy czynić realizując statut Związku Polskich Artystów Plastyków.

                                                                                                                       Piotr Wieczore