wyszukiwanie zaawansowane

Szpakowska-Kujawska A., Rytmy

Nagroda Roku ZPAP za 2020

Promna Marlena − Ogród naturalny

Nagroda Roku ZPAP za 2021

prof. Kortyka Stanisław – Obrazy (1981-2021)

Nagroda Roku ZPAP za 2022

prof. Eugeniusz Józefowski, Proces-ja...

Sarzyńska Janina Jadwiga

Artystka studiowała na Wydziale Edukacji Artystycznej w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu; obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Dyplom artystyczny uzyskała w pracowni rzeźby prof. Kazimierza Raby.

Interesujące ją zagadnienia teoretyczne w obszarze abstrakcji geometrycznej, we współczesnej sztuce konkretnej inspirowały ją do przemyśleń nad istotnymi wartościami nie tylko w sztukach plastycznych, ale również w muzyce, poezji, filozofii. Zawarła je w pracy magisterskiej Geometria abstrakcji. Wprowadzenie do twórczości Gerarda Jurgena Bluma-Kwiatkowskiego, której promotorem był prof. Roman Kubicki.

W 2008 ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku wiedza o kulturze, które poszerzyły jej kompetencje pedagogiczne o zagadnienia z teorii kultury, muzykologii, teatrologii i filmologii. Mieszka i pracuje w Bolesławcu.

Rozmowy traw, 2004-2009, akwarele, obrazy natury
Rozmowy traw są to rozmowy, które się nie odbyły, a które istnieją.

Pustynia. Dlaczego tam, a nie we śnie? 2005-2009, rzeźby ceramiczne, h 70-110 cm, wypał 1250 ⁰C, fotografie rzeźb z projektu pustynnego, plener 2009

 

Zbiór i jednostka

 

Film: Wiem, że odkrywam
z cyklu: Poza codziennością

Hrażyna Hanaf, Bolesławiec 2007

W swej wypowiedzi „Wiem, że odkrywam” artystka Jadwiga Janina Sarzyńska, prezentując jedną ze swych prac „Multiplikacja”, zachwyca swoją umiejętnością wchodzenia w inne światy. Prowadząc wewnętrzny dialog, chadza ścieżkami niebezpiecznymi, tajemniczymi, przemierza labirynty, z których znajduje wyjście, by znów uwikłać się w konflikt i sieć pytań. Ta artystyczna podróż jest opowieścią artysty o swoim świecie tak trudnym do spenetrowania i tak wciąż nieodkrytym.

In her statement „I know I discover things” the artist Jadwiga Janina Sarzyńska presenting one of her works, “Multiplication” delights the viewer with her ability to enter various worlds. Holding an inner dialog, she walks dangerous and mysterious paths. She travels along labyrinths which she finds the way out of, just to get involved in another conflict and web of questions. This artistic journey is the artist’s story about her world, so hard to penetrate and yet so much undiscovered.

tłum. Dominika Kustosz

 

J.J. Sarzyńska - Zajmuję się rzeźbą, malarstwem, fotografią. Dziedziny te przenikają się i oddziałują na siebie. Moja twórczość jest odbiciem przeżyć, doświadczeń, poszukiwań i wewnętrznych przemian. Jest często zaszyfrowanym kodem, dziennikiem geometrycznych lub organicznych znaków ilustrujących te procesy. Z przestrzennych form, modułów buduję historie i aparatem fotograficznym je dokumentuję. Działania te pozwalają mi na wchodzenie w ich świat wewnętrzny, odkrywanie wielości znaczeń, zmienności, sensów. Rzeźby są Dniem, a ich fotografie - Nocą. Każda z tych sfer ma swoje tajemnice, być może - czekające na kolejne odkrycia.

Więcej: sarzynska.artwroc.com