wyszukiwanie zaawansowane

Aktualności

2. Przegląd Twórczości Artystów Wałbrzyskiego ZPAP

29 czerwca – 1 września 2022. Wałbrzyska Galeria Sztuki – BWA Wałbrzych, ul. Piotra Wysockiego 29. Artyści Wałbrzyskiego Oddziału ZPAP, Okręg Wrocławski: Paulina Brzezińska, Paweł Jach, Krzysztof Jędrzejec, Jarosław Kasprowiak, Piotr Micek, Stanisław Możdżeń, Jan Pałka, Marzena Prokopowicz, Piotr Puterko, Małgorzata Rzempowska-Skóra, Janina Sakowicz, Ilona Sapka, Jagoda Stączek, Grzegorz Sypko. Artyści prezentują najnowsze dzieła, a różnorodność eksponowanych działań i dyscyplin sztuki czyni tę wystawę atrakcyjną dla zwiedzających. Zdjęcia: Aleks Budziak, WGS BWA. Więcej: bwa.walbrzych.pl.

Gisges-Dalecka A. i Tomska J. – Energia burzy na Słońcu

29 lipca – 24 września 2022. Galeria Intymna, Katowice, Francuska 12. Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej. Wystawa jest pokazem twórczości wizualnej i poetyckiej dwóch niezależnych artystek. Strukturalne prace Aleksandry Gisges-Daleckiej spajają drobne elementy w większą całość. Artystka eksperymentuje z formami organicznymi zaczerpniętymi z natury i stosuje kontrastujące, żywe barwy. Jej prace mają wytkane faktury z tkaniny. Światło i cień wpływają również na odbiór jej prac. Poetka Justyna Tomska w swojej twórczości porusza tematy ostateczne. Obrazuje procesy związane z odchodzeniem i śmiercią. W jej wierszach odczuwalne jest poszukiwanie nowych form. Wystawa może skłonić odbiorcę do refleksji nad życiem i śmiercią, nad tym, co energetyzujące i jednocześnie spalające. Kontrast tematyki prac najpełniej odda wszechobecny na pokazie światłocień. Faktura, niedoskonałości i gra światła, tam gdzie mrok, tam również pojawia się jasność. W zależności od miejsca, gdzie jest źródło, nasze widzenie się zmienia. Część odbioru jest oświetlona i bardzo wyraźna, część natomiast – zacieniona. Więcej: Energia burzy...

Maja Kozłowska – Miejsca i ślady

1 lipca – 1 sierpnia 2022, Galeria Tkacka, Wrocław, Jatki. Artystka jest absolwentką UWr i ASP we Wrocławiu. Zdjęcie: Galeria Tkacka. Więcej: art.

Istota impresjonizmu – Rzeźby Rodina (1840-1917)


Ewa, fot. H.P. Klut

15 lipca – 15 listopada 2022, Warszawa, Pałac na Wyspie, Muzeum Łazienki Królewskie. Twórczość Auguste'a Rodina, wybitnego francuskiego artysty, prekursora nowoczesnego rzeźbiarstwa zwiastowała upadek akademickiej definicji sztuki i otworzyła rzeźbę europejską na nowe kierunki rozwoju. Wystawa w Muzeum Łazienki Królewskie przybliży filozofię, zgodnie z którą powstawały prace francuskiego artysty, oraz jego podejście do sztuki. [...] Rodin sądził, że sztuka zbyt daleko odeszła od prawdziwego życia i wyzwań nowej epoki. Na potrzeby rzeźby zaadoptował więc formalne i stylistyczne zasady impresjonizmu, a jego twórczość zwiastowała modernizm. Impresjonizm, jaki znamy, jest najczęściej dyskutowany wokół malarstwa. Związek Rodina z tym kierunkiem w sztuce nie jest zatem bezpośredni i oczywisty z historycznego punktu widzenia, jednak jego prace na swój sposób ucieleśniają istotę impresjonizmu w jego podstawowych zasadach: ruchu, spontaniczności i świetle. Rzeźby pozwolą zapoznać się z takimi aspektami jego twórczości, jak materiał, ruch czy stany emocjonalne człowieka, które były niezwykle istotne dla artysty. Redukował on elementy swoich prac do tych, które stanowią o istocie rzeczy. Celowo pozostawiał niedopracowane części kamiennego bloku, aby nadać swoim rzeźbom napięcie, a odbiorcy pozostawić pole do wyobraźni. Zamiłowanie do techniki non finito Rodin dzielił z tworzącym ponad trzy wieki wcześniej Michałem Aniołem. Złożone eksperymenty oraz łączenie tradycji z innowacyjnością sprawiły, że francuski rzeźbiarz był jednym z najbardziej zaawansowanych artystów pod względem techniki. Więcej: rzeźby Rodina.

Konkurs na pomnik w Bydgoszczy

Miasto Bydgoszcz ogłasza konkurs na opracowanie projektu i wykonanie rzeźby – instalacji artystycznej poświęconej prof. Józefowi Kałużnemu (1940-2018), wybitnemu okuliście. Profesor był jednym z pionierów laseroterapii w okulistyce: w 1985 roku, jako pierwszy w Polsce, podczas operacji zaćmy rozpoczął wszczepianie soczewek tylnokomorowych. Pełnił funkcję Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy (1990-1995) i Prezesa Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (1998-2004). Rzeźba stanie na skwerze imienia profesora w centrum Bydgoszczy. Szczegóły.

Pietrzak Michał – Granice Czasu

21 czerwca – 13 lipca 2022. Sala Widowiskowa, Wrocław, J.U. Niemcewicza 2. Praca doktorska Granice Czasu. Między zapisem fotograficznym a filmowym podejmuje zagadnienie metodologii rejestracji czasu, w kontekście sposobu jego formalnego zapisu w obrazie fotograficznym i jego wpływie na ostateczne dzieło plastyczne. Zbadano zagadnienie pojemności czasoprzestrzennej obiektu wizualnego. Wynikiem badań oraz działań artystycznych jest autorska metoda budowy wielowarstwowej obrazu zwielokrotnionego, umiejscowionego na granicy zapisu fotograficznego i filmowego, według autorskiej koncepcji punktu zwielokrotnionego. Zakłada ona kompresję informacyjną danych, kolejnych nawarstwień czasowych obrazu w jednym miejscu przy zmianie sposobu jego obserwacji i transformacji z ruchomego w nieruchomy. Jest to kompilacja różnych środków i zabiegów formalnych, które przyjmują formy wizualne z zapisem przekazu czasoprzestrzennego. Usytuowane są one w stanie pozornego zawieszenia pomiędzy obrazem fotograficznym i filmowym, mając cechy typowe dla obu tych mediów równocześnie. Artysta jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Więcej o artyście: pietrzak-michal.

Po Sztuce – Wystawa Okręgu Wrocławskiego ZPAP

Praca prof. Mariana Wołczuka

Wystawa Artystów Plastyków Okręgu Wrocławskiego ZPAP Po Sztuce prezentuje artystów środowiska wrocławskiego i dolnośląskiego. Celem jest ukazanie dorobku artystów, których twórczość na stałe związana jest z regionem i Wrocławiem. Uczestnikami wystawy mogą być aktualni członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Wrocławskiego, niezalegający ze składkami. Warunkiem uczestnictwa jest prezentacja pracy, która została zrealizowana nie wcześniej niż w roku 2017. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę. Akces uczestnictwa należy składać do 12 sierpnia 2022. Szczegóły: Regulamin.

Witkacy – Sejsmograf epoki przyspieszenia

Wieloryb i Andromeda z cyklu: Kompozycje astronomiczne, 1918, Muzeum Narodowe w Warszawie

1 lipca – 9 października 2022. Muzeum Narodowe w Warszawie. Warszawa, al. Jerozolimskie 3. Wystawa poświęcona jest twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza (1885-1939), jednego z najwybitniejszych twórców XX wieku. Był artystą wszechstronnym, filozofem, pisarzem i przenikliwym krytykiem cywilizacji. Ważnym aspektem proponowanej interpretacji twórczości Witkacego jest również pokazanie jego działań performatywnych i paraartystycznych jako przynależnych polu sztuki. Dzieła z róznych okresów twórczości artysty spotkają się z wizjami awangardy – Wasilija Kandinsky’ego, Maxa Ernsta, Rudolfa Schlichtera, Umberto Boccioniego i Marcela Duchampa. Dokonania Witkacego na tym tle udowodniają głębokie pokrewieństwo ze zjawiskami artystycznymi o kluczowym znaczeniu dla kultury europejskiej dwudziestolecia międzywojennego. Na wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie obejrzymy prace Witkacego ze zbiorów własnych oraz z licznych muzeów i instytucji w Polsce, a także rzadko prezentowane dzieła z kolekcji prywatnych. To blisko 500 prac – obrazów, rysunków, pasteli i fotografii. Ekspozycję uzupełnią materiały wideo i archiwalia oraz ikoniczne dzieła twórców międzynarodowej awangardy. Kuratorzy: Zofia Machnicka, Paweł Polit. Źródło: mnw.art.pl.

Plener Sokołowsko 2022

Podczas prezentacji, fot. A.Kopeć-Szypłakowska

30 czerwca – 10 lipca 2022. Sokołowsko. Artyści: Hołuj Tomasz, Jakubów Jerzy, Jankowska-John Barbara, Kopeć-Szypłakowska Agnieszka, Kulpa Katarzyna, Makowski Krzysztof, Mikołajek Mariusz, Nitka Jolanta, Pietrzak Michał, Zyśko Aleksander. Plener w Sokołowsku we współpracy z Fundacją Sztuki Współczesnej In Situ skupia artystów o wielu kierunkach zainteresowań i działań plastycznych. Głównym hasłem jest land-art, ale powstają też prace malarskie, fotograficzne, rzeźby oraz działania typu performance. Uczestnicy w kolejnych dniach prezentują swój dorobek twórczy, a po prezentacji prowadzone są dyskusje. Artyści zwiedzili – powstające w remontowanym gmachu byłego Sanatorium – Muzeum prac Bożenny Biskupskiej z Fundacji In Situ, a także zabytkowy obiekt o wyjątkowych walorach architektonicznych i olbrzymiej kubaturze. Kurator pleneru: prof. Aleksander Zyśko. Organizator: OW ZPAP. Więcej: plener-sokolowsko.

Dolny i Górny Śląsk: Kraina Porcelany

9 lipca 2022 – 26 lutego 2023. Muzeum Śląskie w Görlitz. Wernisaż: 8 lipca 2022, godz. 19. Produkcja porcelany odgrywała bardzo ważną rolę jako jedna z gałęzi przemysłu na Dolnym i Górnym Śląsku i przemieniła ten region właśnie w krainę porcelany. Prawie 50 firm produkowało tutaj w latach 1820-1945 porcelanę w największych i najnowocześniejszych wówczas fabrykach w Niemczech. W tamtym czasie porcelana ze Śląska podbiła cały świat. Liczne fabryki nie tylko dostarczały klientom porcelanę produkowaną przemysłowo, wysokiej jakości i jednocześnie niedrogą, ale również eksportowały ją do wielu krajów europejskich – mówi dr Martin Kügler, kurator wystawy. Główną atrakcją przygotowywanej wystawy jest piękna porcelana w stylach od neorokoko do art déco, która świadczy o wysokich umiejętnościach producentów. Dolnośląskie fabryki takie jak Krister, Tielsch, Ohme i Königszelt przekształciły w XIX wieku porcelanę z towaru luksusowego w towar dostępny szerokim warstwom społecznym. Dwie polskie fabryki – Krzysztof w Wałbrzychu i Karolina w Jaworzynie Śląskiej – do dziś produkują porcelanę na Dolnym Śląsku i świadomie nawiązują do tradycji swoich niemieckich porcelany. Prawie 50 firm produkowało tutaj w latach 1820-1945 porcelanę w największych i najnowocześniejszych wówczas fabrykach w Niemczech. Fot. Rene Pech. Informacja: K. Wilk-Sosnowska. Schlesisches Museum zu Görlitz.

6 Dekad współczesnej ceramiki unikatowej

L. Garbacz, formy rzeźbiarskie, 2011, szkliwo redukcyjne, glina szamotowa

26 maja – 3 lipca 2022. Biuro Wystaw Artystycznych Rzeszów, Jana III Sobieskiego 18. Artyści: Cybińska Krystyna, Elsner Marek, Garbacz Lucyna, Garnik Władysław, Granowska Ewa, Grosseova Elżbieta (Czechy), Kalkowski Kazimierz, Karczewska-Konieczna Janina, Kirstein-Jackson Małgorzata, Kluge Bente (Norwegia), Kociński Mirosław, Kombor-Oboz Katarzyna, Konstantinavicious Rytis (Litwa), Krawczyk Karolina, Kupczak-Zajadacz Maria, Lipska-Zworska Irena, Lula Henryk, Majdzińska Adrianna, Malicka-Zamorska Anna, Marchwicka Anna, Martiniec Stanisław (Słowacja), Miadzvedzeva Hanna (Białoruś), Myronowa Joanna (Ukraina), Płocica Grażyna, Podleśny Czesław, Prieto Ivan (Hiszpania), Roguszczak Edward, Rozpondek Krzysztof, Sacharczuk Bożena, Shibata Norio (Japonia), Specyklak-Skrzypecka Anna, Talbot Chantal (Belgia), Ulatowska Wioletta, Wolanin Bronisław, Wysocka-Dowgird Zofia. [...] Film. Ta prezentacja jest kolejną odsłoną obszernego fragmentu zbiorów Iwony Siewierskiej, gromadzonych z kolekcjonerską pasją artystycznych obiektów z ceramiki. Przez 35 lat od impulsu do zbierania ceramicznych unikatów, kolekcja ciągle i niepohamowanie się rozrasta. To już blisko 700 obiektów autorstwa ponad 150 artystów. [...] Kolekcja to przeróżne figury, torsy, głowy, butle, misy, patery, tarcze, muszle, wazony, donice, formy naczyniowe, kafle, formy rzeźbiarskie, rysunkowe sgraffita na ceramicznych kaflach, autorskie malatury, mozaiki i obrazy ceramiczne, kompozycje wieloelementowe z wykorzystaniem innych materiałów (drewno, metal, sznury, liny [...]. W większości to obiekty formowane ręcznie z płatów czy wałeczków gliny, odlewane z mas kamionkowych i porcelanowych, tworzonych w autorskich procesach formalnych i nieformalnych eksperymentów. Wypalone w różnorodnych technikach i temperaturach od około 900 do 1400 stopni Celsjusza, szlachetnie zdobione ogniem, autorskimi szkliwami, solami i tlenkami metali... nieokiełznanymi „technikami własnymi” twórców. [...] Tekst: prof. Mirosław Kociński – Wydział Ceramiki i Szkła, Katedra Ceramiki ASP. Źródło: bwa.rzeszow.

W kręgu Profesora Horbowego

1 lipca – 11 września 2022. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Profesor Zbigniew Horbowy (1935-2019) – wybitny artysta i projektant, wieloletni Rektor ASP we Wrocławiu, innowator polskiego szkła użytkowego, całe swoje życie związał z Dolnym Śląskiem. Wystawa szkła artystycznego W kręgu Profesora Horbowego zainicjowała również Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Zbigniewa Horbowego. Organizatorzy: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Relacja: muzeumkarkonoskie.

Jędrzejewscy – Wielogłos rodzinny

Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska (1902-1983), Domy, lata 30. XX wieku

2 lipca – 10 września 2022. Wernisaż: 2 lipca 2022, godz. 16. Galeria Wystaw Czasowych – Muzeum Nadwiślańskie. Kazimierz Dolny, Rynek 19. Artyści: Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska (1902-1983), Aleksander Jędrzejewski (1903-1974), Barbara Barczewska-Jędrzejewska (1936-2018), prof. Michał Kosma Jędrzejewski, dr Renata Bonter-Jędrzejewska, prof. Piotr Jędrzejewski i Aleksandra Jędrzejewska. Artyści Jadwiga Przeradzka-Jędrzejewska i Aleksander Jędrzejewski podczas studiów w warszawskiej ASP uczestniczyli (przed II wojną światową) w kazimierskich plenerach. W latach późniejszych utrzymywały się wielotematyczne związki rodziny z tym niepowtarzalnym miastem. Działo się tak, mimo iż pozostała piątka artystów, uczestniczących w wystawie, to już absolwenci wrocławskiej uczelni plastycznej, Jadwiga i Aleksander Jędrzejewscy od 1946 roku byli scenografami we wrocławskiej Operze i Teatrze Polskim. Na wystawie prezentowane będą prace z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, scenografii, ceramiki, form kinetycznych oraz dokumentacja działań performersko-happeningowych. Więcej o artystach i wystawie: mnkd.pl/jedrzejewscy.

Stanielewicz Małgorzata – Pejzaż uboczny

15 czerwca – 28 lipca 2022. Wernisaż: 14 lipca 2022, godz. 17. Domek Miedziorytnika/Kamieniczka Jaś, Wrocław, Świętego Mikołaja 1. Artystka prezentuje grafiki i fotografie. O artystce: Stanielewicz Małgorzata.

Implikacje – Cyfra i bryła

30 czerwca – 10 lipca 2022. Muzeum Architektury we Wrocławiu, Bernardyńska 5. Artyści: Adam Abel, Monika Aleksandrowicz, Mercè Casanovas, Francesco di Paola, Katarzyna Gemborys, Magdalena Grzybowska, Piotr Idzi, Małgorzata Kaczmarska, Fania Kolaiti, Rafał Kotwis, Aleksandra Kuśmierska, Andrea Mercurio, Jordi Morell, Marcin Noga, Aleksander Olszewski, Mateusz Ośko, Paweł Ozga, Cristina PASTÓ, Jacek Romański, Michał Staszczak, Thomas Schmidt, Łukasz Szatanek, Àngels Viladomiu. Działania twórcze artystów i architektów na styku rożnych dyscyplin naukowych i często we współpracy z przedstawicielami nauk ścisłych i przyrodniczych, społecznych czy humanistycznych, dotykają̨ problemów związanych z wyzwaniami współczesnej cywilizacji. Nowatorskie użycie mediów technicznych, kiedy mamy do czynienia z procesem o charakterze badawczym, ma wpływ na poszerzanie granic percepcji, doświadczenia i wiedzy człowieka. Organizatorzy: Muzeum Architektury we Wrocławiu | Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu – Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki, współpraca: 3dArtech. Praca: M. Aleksandrowicz, Meander, 100×220, fot. J. Wójcik. Źródło: asp.wroc.pl/implikacje.

Mastej Patrycja – Czułe pnącza

28 czerwca – 28 lipca 2022. Wrocław, Galeria Entropia. Czułe pnącza to malarski i rysunkowy zapis medytacji w ruchu. Artystka, tworząc, otwiera się na subtelności pełni czucia; kontempluje i wizualizuje wymykające się zdefiniowaniu doświadczenia płynące z jej ciała i emocji. Ilustruje wewnętrzny pejzaż, znajdującego się w stanie ciągłego ruchu i transformacji. W pulsującej scenerii obrazów, podobnie jak na łonie natury, możemy zaobserwować momenty kryzysów i cykliczność, z którą wiążą się fazy wzrostu i obumierania. Metafora ogrodu w kontekście ciała kobiety odzwierciedla w indywidualnej skali proces radzenia sobie z wewnętrznymi okolicznościami przyrody. Uchwycony w obrazach ciało-ogród kwitnie, jest nieprzewidywalnie kreatywny, czasem pełen pnączy i chwastów, ciemnych zakamarków, by w innym miejscu przejawić się w przepychu ekspresji i soczystości kształtów. Patrycja Mastej – artystka i projektantka, adiunktka w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Działa aktywnie na polu sztuki współczesnej i designu. Źródło: entropia.art.

UNESCO artystom Ukrainy

Shutterstock/Oleksandr Filatov
Ukraine: UNESCO launches programme to support Ukrainian artists. UNESCO will provide financial support to Ukrainian artists to support the continuation of artistic creation and access to cultural life, under a pilot programme launched by the Organization in partnership with the Ukrainian NGO Museum of Contemporary Art (MOCA). More: unesco.org/ukrainian-artists.

Jatkowisko 2022 – Sztuka na Talerzu

24-25 czerwca 2022, Wrocław, uliczka Jatki
organizatorzy: ZPAP | Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Zdjęcie na plakacie: Adam Włodarczyk. Plakat: Jacek Ćwikła

Program

11-18. – Happening rzeźbiarski, ZPAP+WRiM ASP
12-18. – Pokaz fotogramów grupy Food Think Tank
12-18. – Prezentacja ceramicznych form artystyczno-użytkowych studentów Wydziału Ceramiki i Szkła ASP
12-20. – Menu degustacyjne, Klub Jatki 2.0
12-20. – Wystawy sztuki, uliczka Jatki

  • Galeria Domus: Stefan Sadowski
  • Galeria Tkacka: 75+ Jubileusz ZPAP
  • Galeria Kowalscy: Ewa Jasek
  • Galeria BB: Eksplozja. Implozja. Dialog – Natalia Komorowska, Jarosław Kozioł
  • Galeria Tętno: Naczynia Studio Tętna
  • Galeria Versus: MonikaTarasin-Lenart – Naczynia szklane

14-17. – Kreatywne warsztaty artystyczne: kompozycje kulinarne
15. – Uroczyste odsłonięcie rzeźby Kurki – Pomnik Zwierząt, z ew. udziałem Prezydenta Wrocławia
16-17. – Trio Jazzowe
18-20. – Jam session, przestrzeń Klubu Jatki 2.0

Więcej na plakacie – w powiększeniu

Piotr Rogaliński – Nie-zabawki, rzeźby

7 maja – 14 sierpnia 2022, Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu. Prezentacja twórczości współczesnego artysty, rzeźbiarza, muzyka i autora scenografii teatralnych, który inspiruje się dawną twórczością ludową. Więcej prac: rogalinski/nie-zabawki.

8. Konkurs Malarski – Postawy

Wernisaż wystawy: 23 czerwca 2022, godz. 18. Wrocław, pl. Solny 11. Mia Art Gallery I Na Solnym. Postawy – konkurs dla studentów malarstwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Organizator: Wydział Malarstwa ASP we Wrocławiu. Nominowani przez profesorów prowadzących pracownie malarskie studenci przedstawiają po dwa obrazy, następnie Jury wyłania zwycięzcę nagrody Grand Prix. Wynik ogłoszony zostanie podczas wernisażu wystawy konkursowej. Szczegóły: asp.wroc/postawy.