wyszukiwanie zaawansowane

Aktualności

Oksymoron normalności

Oksymoron normalności

13 czerwca - 10 sierpnia 2014. Galeria Arsenał, Białystok, ul. Mickiewicza 2. Oksymoron normalności to dwustronny, polsko-turecki projekt organizowany w ramach Polskiego Sezonu w Turcji w 2014 roku. Prezentowany będzie w obu krajach. Bezpośrednią inspiracją do wystawy jest praca Alexandra Kiosseva (Notes on Self-Colonising Cultures, B. Pejic, D. Elliot (red.) After the Wall. Art and Culture in post-Communist Europe, Stockholm 1999), dotycząca kondycji państw z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkan. Artyści z Polski i Turcji: Jadwiga Sawicka, Anna Konik, Hubert Czerepok, Franciszek Orłowski, Marek Wasilewski, Hera Büyüktaşcıyan, Fatma Bucak, Can Altay, Ali Taptik, Oskar Dawicki, Konrad Smoleński. Praca: Fatma Bucak, Błogosławieni Ci, którzy przychodzą..., 2012.

Kędziora Jerzy - Bieguni

Kędziora Jerzy - Bieguni

17 maja - 14 września 2014. BWA Tarnów, Pałacyk Strzelecki. Tarnów, ul. Słowackiego 1. Jerzy Jotka Kędziora - rzeźbiarz, projektant, pedagog. Absolwent Liceum Technik Plastycznych (obecnie ZSP im. Jacka Malczewskiego) w Częstochowie i gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Twórca i realizator m.in. rzeźb postaci balansujących, o których mówi: Rzeźby powstały jako jeden z rysów Polaka czasów transformacji - takiej serii cykli, którą realizowałem w okresie przemian strukturalnych w Polsce. Przed jakimś nagłym wystąpieniem w tamtym czasie, nie znalazłem lepszego symbolu czy metafory na zilustrowanie takiego stanu ducha (chwiejny, niepewny) i chcąc nie chcąc, musiał przyjąć go na siebie jakiś będący na linie, na krawędzi. Miało być tylko kilka takich utworów. Pod presją wystawców, organizatorów wystaw groteska transformacji zaczęła pęcznieć, rozrastać się, ewaluować, tracić pierwotne ukorzenienie. Więcej: bwa.tarnow.pl.

Kwartet im. Aleksandra Tansmana

Kwartet im. Aleksandra Tansmana

14 czerwca 2014, godz. 18-20. Wrocław, Kamienica pod Złotym Słońcem. Wystąpi Kwartet Smyczkowy im. Aleksandra Tansmana: R. Dudzik, E. Gromska, J. Grabe-Zaremba, S. Stępka. Kwartet powstał w 2008 roku jako jeden z zespołów kameralnych Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. W programie dzieła kameralne XIX i XX wieku: D. Szostakowicz - IV Kwartet smyczkowy D-dur op. 83; A. Tansman - III Kwartet smyczkowy; F. Schubert - Kwartet smyczkowy d-moll Śmierć i dziewczyna D.810; kwarteneum.pl.

7. Kalejdoskop Kultur | 7. Фестиваль Калейдоскоп Культур

7. Kalejdoskop Kultur | 7. Фестиваль Калейдоскоп Культур

13-14 czerwca 2014. Wrocław: Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1 oraz Wyspa Słodowa. Celem Festiwalu jest prezentacja dokonań artystów reprezentujących mniejszości narodowe, m.in. niemiecką, ukraińską, grecką, romską, łemkowską, żydowską, karaimską oraz bułgarską. Na Wyspę Słodową można udać się z kolorową paradą z Rynku o godz. 14. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest bezpłatny. Program.

Inne / Others

Inne / Others

7 czerwca 2014. Galeria Brama. Gliwice, ul. Krótka 1-3. Wernisaż odbył się w ramach 7 ArtNocy gliwickiej. Artystki: Anna Brudzińska, Katarzyna Cupiał, Magdalena Kwapisz-Grabowska. Inne są ich postawy twórcze, inne widzenie rzeczywistości, inne inspiracje i stylistyki w malarstwie. Brudzińską interesują powiązania przestrzeni i płaszczyzny oraz kolor niebieski, którym buduje swoje wyobrażone przestrzenie z pogranicza nieba i wody. Cupiał przetwarza widziany pejzaż intensyfikując materię malarską, tworząc z obrazów wręcz malarskie reliefy. Kwapisz-Grabowska skupia się na stanach sensualnych postaci kobiecych, które przedstawia przy pomocy oszczędnych środków wyrazu. Inne są też ich techniki malarskie. Brudzińska rozlewa farby na płótnie, Cupiał wręcz tka obrazy z nici farb, a Kwapisz oszczędnie nakłada je pędzlem. Wystawa to kompilacja obrazów tych trzech artystek, których zestawienie, właśnie dlatego, że są od siebie tak odmienne, jest zaskakująco ciekawe. Określenie elementów różnicujących nie wyklucza znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia, dzięki temu poszczególne obrazy nabierają nowych znaczeń dopełniając się wzajemnie swoją odmiennością. Ta inność ubogaca, staje się pretekstem do poszukiwania nowych, wzajemnych kontekstów.

Muzeum Teatralne - muzealia i dokumentacja teatralna

Muzeum Teatralne - muzealia i dokumentacja teatralna

Muzeum Teatralne - Teatr Wielki Opery Narodowej - pierwsze i jedyne o zasięgu ogólnopolskim, zostało założone w 1957 roku z inicjatywy Arnolda Szyfmana i było ukoronowaniem wieloletnich działań luminarzy kultury - pisarzy, uczonych, a przede wszystkim ludzi sceny. Jako jedyne w Polsce Muzeum w Teatrze zgromadziło największą w kraju i najcenniejszą kolekcję teatraliów, pamiątek i dzieł sztuki ilustrujących historię sceny polskiej od XVIII wieku po czasy współczesne. Ze względu na ogromną wartość artystyczną, dokumentacyjno-badawczą i szczególną rolę teatru w dziejach narodu polskiego, kolekcja ta jest jedną z najważniejszych skarbnic kultury narodowej. To bezcenne zbiory związane z nazwiskami słynnych artystów opery, dramatu, scenografów, dyrektorów teatru. Więcej: teatrwielki.pl.

Żak Paweł - Trzy słowa i inne martwe natury

Żak Paweł - Trzy słowa i inne martwe natury

12 czerwca - 25 lipca 2014. Galeria Bardzo Biała. Warszawa, ul. Wspólna 61/107. Życie, przemijanie, śmierć - rozedrgane, naskórkowe intuicje bytu. Istota tego, co ożywione i nieożywione, przynależne kulturze i naturze. Wystudiowana forma i wysublimowana substancja oraz fazy materii bez formalnych zobowiązań. I ten symbol z elementarza kultury. Siłą Żaka jest, co należy podkreślić, użycie go z pominięciem powinności znaczeń, wysterylizowanie, wypreparowanie. W klasycznej formule czystości syntetyzuje on jego idealną, wtórnie dziewiczą postać, lekką, gotową do wcale niekoniecznego zagospodarowania. Symbol ten zatem nie odsyła do swego zaplecza, a do powierzchni rzeczy - skądinąd w nierzeczywistej, właściwie surrealnej otoczce. Implikuje on także ważkie pytanie, czy kultura jest niestrudzenie żywa czy może czasem martwieje. Wszystko to wyłożył Żak na stół jak karty. A jego martwa natura ostatecznie dowodzi, że rzeczywistość - na swym elementarnym poziomie - pozostaje ożywiona... - Magdalena Sołtys. O artyście: pawelzak.com.

Sarzyńska Janina Jadwiga - Mój życiorys

Sarzyńska Janina Jadwiga - Mój życiorys

7-27 czerwca 2014. Wernisaż: 7 czerwca 2014, godz. 11. Galeria Neun Görlitz, Saksonia. Wystawa odbywa się w ramach 10. KUNST:offen in Sachsen - zawsze w czasie świąt Zesłania Ducha Świętego, zwanych też Pięćdziesiątnicą (Pentecoste) lub Zielonymi Świątkami. Janina Jadwiga Sarzyńska zajmuje się fotografią i ceramiką w sposób całkowicie osobisty, niebanalny, wnoszący niemały potencjał twórczy w obie te tak odległe dyscypliny. Na wystawie w muzeum ASP zaprezentowała pięć obrazów wykonanych techniką kolorowej fotografii i jeden tylko obiekt ceramiczny z terakoty. Fotografie ukazują kilkanaście - zróżnicowanych w formie i wyrazie plastycznym - pięknych rzeźb ceramicznych w silnym, kontrastowym oświetleniu, wyłaniających się z ciemnego tła. Nie sposób od razu odgadnąć, że tematem wszystkich fotografii jest jedna i ta sama forma - ta obecna na wystawie, tak bardzo zmiana punktu widzenia zmienia jej obraz. Działanie Janiny Sarzyńskiej wpisuje się idealnie w teorię Leona Chwistka, naturalnej wielości rzeczywistości, stanowiąc potwierdzający ją komentarz. Świeżość spojrzenia, jaką narzuca, pozwala nam dostrzec w szarej codzienności tajemniczy pierwiastek Sztuki - prof. Krystyna Cybińska, Wrocław, lipiec 2008. Więcej o wystawie: ilovenysa.eu.

Zmiana pola widzenia. Druk nowoczesny i awangarda

Zmiana pola widzenia. Druk nowoczesny i awangarda

13 czerwca - 12 października 2014. Wernisaż: 13 czerwca 2014, godz. 18. Muzeum Sztuki w Łodzi - ms², ul. Ogrodowa 19. Wystawa prezentuje nowoczesne projektowanie graficzne. Obejrzymy ponad 300 dzieł-projektów, okładek książek i czasopism, plakatów, druków ulotnych, fotomontaży i układów typograficznych autorstwa wybitnych twórców związanych z ówczesną awangardą europejską, między innymi przez takich artystów jak: Hans Arp, Herbert Bayer, Henryk Berlewi, Janusz Maria Brzeski, Cassandre, Tytus Czyżewski, Robert Delaunay, Sonia Delaunay, Fortunato Depero, Theo Van Doesburg, John Heartfield, Karol Hiller, Fernand Léger, El Lissitzky, Filippo Tommaso Marinetti, László Moholy-Nagy, Piet Mondrian, Bruno Munari, Otto Neurath, Kazimierz Podsadecki, Enrico Prampolini, Xanti Schawinsky, Joost Schmidt, Kurt Schwitters, Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, Ladislav Sutnar, Samuel Szczekacz, Mieczysław Szczuka, Karel Teige, Jan Tschichold, Teresa Żarnower i wielu innych. Praca: Rysunek, Joseph Fernand Henri Léger - francuski malarz związany z kubizmem, grafik, rzeźbiarz, artysta ceramik i reżyser filmowy, ok. 1920-1925. Więcej: msl.org.pl.

50 lat malarstwa Jerzego Kapłańskiego

50 lat malarstwa Jerzego Kapłańskiego

30 maja - 6 lipca 2014, Pałac Królewski, Wrocław. Jerzy Kapłański 1949) - artysta malarz urodzony we Wrocławiu studiował w PWSSP we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom z zakresu malarstwa w Pracowni Profesora Zbigniewa Karpińskiego (1975). Zajmuje się malarstwem sztalugowym, w szczególności portretem. Zdjęcia: Tomasz Gąsior.

Cichoń Monika - Piękno(ść) | Beauty, malarstwo, rysunek

Cichoń Monika - Piękno(ść) | Beauty, malarstwo, rysunek

6 czerwca 2014, godz. 19. Galeria M. Wrocław, Jatki 10. Czy jestem piękna? Czy taka się czuję? Co musi się wydarzyć, żebym poczuła się piękna? Ile zależy ode mnie, a ile od innych? Hipokryzją byłoby twierdzenie, że wygląd nie gra w naszym życiu żadnej roli. To jak jesteśmy postrzegani przez innych, czy uznają nas za atrakcyjnych czy nie, ma wpływ na wiele rzeczy, bardziej i mniej znaczących. W pierwszym kontakcie osobom atrakcyjnym automatycznie przypisuje się więcej pozytywnych cech niż tym, którzy są uznani za brzydkich i to ci pierwsi zostają obdarzeni większą sympatią. Może w tym trzeba szukać klucza dla naszego pragnienia bycia pięknym. To co mnie fascynuje, to różnorodność postrzegania piękna i to, jak wiele jesteśmy w stanie zrobić, próbując osiągnąć nasz osobisty ideał. galeriam.com.

Czornomaz Olga - Przenikanie duszy

Czornomaz Olga - Przenikanie duszy

7 czerwca - 7 lipca 2014. Wernisaż prac połączony z recitalem Stanisława Marinczenko: 7 czerwca 2014, godz. 18. Klub Pod Kolumnami, Wrocław, pl. Świętego Macieja 21. Olga Czornomaz urodziła się we Lwowie. Płynie w niej krew ukraińska, rosyjska i polska. Ukończyła wrocławską Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki. Stanisław Marinczenko - Rosjanin, który urodził się w Charkowie, wychował w ZSRR, dorastał w Jeleniej Górze, mieszka we Wrocławiu. Z wykształcenia filolog oraz pianista, absolwent filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.Praca: Zima, 2014, 35 x 50 cm.

Stern Lev - Wrocław Jerozolima Wrocław

Stern Lev - Wrocław Jerozolima Wrocław

Więcej: vianova.pl

Mistrz i uczniowie - Radość koloru

Mistrz i uczniowie - Radość koloru

7 czerwca 2014. Muzeum Powozów Galowice, Żórawina, ul. Leśna 5. Wystawa prac prof. Krzysztofa Skarbka, as. Piotra Saula oraz studentów: Marcelina Groń, Michał Węgrzyn, Anna Dębska, Krzysztof Witkowski, Agata Filip, Kamila Brzezina, Katarzyna Moszara, Daria Stanclik, Magda Gordziewicz, Artur Wiernicki, Beata Filipowicz, Jagoda Dobecka, Grzegorz Przybyś, Jan Mszyca, Dagmara Stefaniak - malarstwo, instalacje i rzeźby - pracownia malarska 208 z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wystawie będą towarzyszyły warsztaty malarskie oraz koncert zespołu improwizacyjnego: Piotr Saul i Grzegorz Klimek. Więcej o wystawie.

Dudek-Dürer Andrzej - Meta... Korelacje Czasoprzestrzeni

Dudek-Dürer Andrzej - Meta... Korelacje Czasoprzestrzeni

30 maja - 20 czerwca 2014. Wystawa / performance: 29 maja 2014, godz. 18. Miejskie Centrum Kultury - Galeria Wspólna oraz Bydgoski Okręg ZPAP. Bydgoszcz, ul. Batorego 1/3. Andrzej Dudek-Dürer jest jedną z najbardziej oryginalnych, konsekwentnych i rozpoznawalnych osobowości współczesnej polskiej sztuki. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Zajmuje się performancem, muzyką, instalacją, video, grafiką, malarstwem, fotografią, rzeźbą, budową instrumentów metafizycznych, environment, działalnością metafizyczno-telepatyczną, antypoezją oraz innymi formami realizacji i wypowiedzi. Wierzy w reinkarnację, sam jest wcieleniem Albrechta Dürera. Kierownik-koordynator: Bożena Januszewska. Więcej o wystawie.

Gubrynowicz K. Olgierd, Naskow Nikole i Wójcik Witold Vito

Gubrynowicz K. Olgierd, Naskow Nikole i Wójcik Witold Vito

29 maja - 29 czerwca 2014. Wernisaż: 29 maja 2014, godz. 17. Galeria Sztuki Aktualnej / Igor Wójcik, Wrocław, ul. Jatki 12-13. Wystawa prac grupy artystycznej Ciągle Młodzi Entuzjaści Niedojrzałych Cytryn wrocławskich artystów: Krzysztofa Olgierda Gubrynowicza, Nikoli Naskowa i Witolda Vito Wójcika, założonej na początku lat 70. XX wieku. Artyści w tamtych czasach reprezentowali prekursorski nurt pop-artu. Na wystawie zobaczymy aktualne prace. Więcej: zapowiedź wystawy.

Jan Lebenstein - Polska Sztuka Współczesna

Jan Lebenstein - Polska Sztuka Współczesna

24 maja 2014, w godz. 14-16.30. Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 5. Muzeum ma najbogatszą w kraju kolekcję dzieł Lebensteina - 126 dzieł - obrazów olejnych, rysunków, gwaszy, grafik.

Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914

Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 1880-1914

7 maja - 7 września 2014. Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury Kraków, Rynek Główny 25. Artyści: Karel Hlaváček, Alfons Mucha, Jan Preisler, Max Švabinský. Wystawa obejmuje ponad 200 dzieł: obrazów, rysunków, grafik, rzeźb i książek, pochodzących z kilkudziesięciu kolekcji. Podejmowane przez artystów tematy odzwierciedlają nastroje i światopogląd epoki, którą kształtowały teorie Artura Schopenhauera, Fryderyka Nietzschego, Henry Bergsona czy Zygmunta Freuda. Świat marzeń sennych i mitów, baśniowa fantastyka, wątek śmierci i przemijania, narodzin i schyłku, miłości i erotyki to jedne ze stale powracających motywów. Artyści rezygnują też wielokrotnie z wykorzystywania konwencjonalnych przedstawień na rzecz języka symboli, aluzji i sugestii. Wybitne dzieła symbolizmu czeskiego - oniryczne kompozycje, bajkowe tematy, fantastyczne postacie - zawłądnęły Galerią MCK. Po raz pierwszy w Polsce tak szeroko przedstawione zostanie zagadnienie symbolizmu z terenu Czech. Praca: Georg Jilovsky, Sąd Parysa, ok. 1910, olej, płótno. Więcej: mck.krakow.pl.